Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Postoje účastníkov "Rozhoduj o Európe" k problémom v školstve, pracovnej mobilite a k téme informovania o EÚ

Praha, Bratislava, 6. 2. 2019 Na modelovom zasadaní inštitúcií EU v rámci projektu "Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" (v decembri 2018) nahrali českí a slovenskí stredoškoláci zapojení do projektu videá, ktoré predstavujú ich pohľad na rôzne problémy. Videá sa venovali trom okruhom, ktoré patrili medzi najčastejšie diskutované na regionálnych seminároch - školstvo, pracovná mobilita a informovanie o Európskej únii. Pozrite s jednotlivé videá, ktoré tu budeme postupne publikovať.

Ako zabrániť odchodu schopných ľudí z ČR a SR

Ako lepšie než známkami hodnotiť študentov na stredných školách

Aký je vzťah medzi teóriou a praxou na stredných školách v Českej republike a na Slovensku

Ako informovať o Európskej únii

Ako zlepšiť prácu pedagógov na českých a slovenských stredných školách

Ako zvýšiť pracovnú mobilitu naprieč Európskou úniou

Ako môžeme Európsku úniu priblížiť občanom?

Ako vylepšiť slovenské a české školstvo?

Ako prispieť k lepšej informovanosti stredoškolákov o EÚ

Späť