Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Regionálne semináre

Jednodňové regionálne semináre sa uskutočnia v priebehu októbra a novembra 2019 v týchto mestách na Slovensku:
  • Bratislava 3. 10. 2019
  • Ružomberok 15. 10. 2019 
  • Zvolen 16. 10. 2019
  • Nitra 17. 10. 2019
  • Trnava 21. 10. 2019
  • Trenčín 5. 11. 2019
  • Prešov 6. 11. 2019
  • Košice 7. 11. 2019 

Každý z regionálnych seminárov bude pozostávať z dvoch hlavných častí:

  • zjednodušená simulácia rokovania Rady EÚ

  • debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného život

Traja najúspešnejší účastníci či účastníčky z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ vyhrajú hodnotné ceny a získajú diplom. Najlepší zástupcovia zároveň automaticky postúpia na päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Žiline, ktoré sa uskutoční behom druhej polovice januára 2020. 

Účastníci majú zabezpečené občerstvenie bude im hradené cestovné na regionálny seminár. 

Prihlasovať sa na regionálne semináre je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára v sekcii „prihláška“ (po vybraní miesta konania seminára na mape). 

Agendu, ktorej sa budú počas simulácie inštitúcií venovať, vyberú v prihlasovacom formuláru z ponúkaných možností sami účastníci. Debatovať môžu o: Nariadení o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody alebo o Smernici o spoločnom systéme dane z digitálnych služieb, ako dane z príjmu z poskytovania určitých digitálnych služieb.

Tému, ktorej sa budú behom simulácie inštitúcií EÚ venovať, vyberú v prihlasovacom formulári z ponúkaných možností samotní účastníci. Témy budú predstavené na začiatku septembra 2019. 

Regionálne semináre sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl.

Program regionálného seminára

 8:45 –  9:00 Registrácia účastníkov
 9:00 –  9:45 Uvítanie, predstavenie agendy rokovania, zhrnutie rokovacieho poriadku
 9:45 –  11:15 Rokovanie Rady EÚ
11:15 – 11:30 Prestávka
11:30 – 13:00 Rokovanie Rady EÚ
13:00 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 Záverečné rokovanie Rady EÚ
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 16:00 Debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života
16:00 – 16:10 Vyhlásenie najlepších účastníkov, predanie cien a diplomov, zakončenie

Projekt je na slovenskej strane realizovaný Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a na českej strane organizáciou EUTIS o.p.s. Partnermi projektu sú aj Centrum pre európsku politiku (CEP) a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Projekt je zároveň spolufinancovaný z programu Erasmus+. Mediálnym partnerom na slovenskej strane je portál Zahraničná politika.